NeljämatkaaVantaanjoella

FAKTAA VANTAANJOESTA

Vantaanjoki alkaa 111 metriä Suomenlahden pintaa ylempänä sijaitsevasta Erkylänjärvestä Hausjärven kunnan alueella. Joki laskee mereen Helsingin syntysijoilla Vanhankaupunginlahdella. Pituutta sille kertyy noin 100 km. Joki virtaa vehmaiden pelto- ja kulttuurimaisemien halki ja sen valuma-alueella asuu lähes miljoona ihmistä. Matka alkulähteiltä mereen kestää virtaamasta riippuen noin 11 vuorokautta.

Vantaan vesireittiä ovat käyttäneet niin kivikauden eränkävijät kuin hämäläiset kauppamatkoillaan. Keskiajalla kulkeneen talonpoikaispurjehtijan perinteitä jatkaa tämän päivän retkimeloja.

Vantaanjoen rannoilla on runsaasti luonto- ja kulttuurinähtävyyksiä. Joessa ja sen varrella on useita tutustumisen arvoisia koskikohteita ja luontopolkuja. Merkkejä vanhasta asutus- ja teollisuushistoriasta on runsaasti: kartanoita, kulttuurimaisemia, mylly- ja patorakenteita, vanhoja maatiloja. Teollisuus ja maatalous ovat olleet ja ovat edelleen ongelma Vantaanjoelle. Veden laatu on alkanut vähitellen parantua, mutta viemäripäästöt vaikuttavat yhä.

Vantaanjoen vesistöalueella on 12 jätevedenpuhdistamoa, joilla on toistaiseksi lupa laskea puhdistusvetensä jokeen. Monilla yrityksillä on omat vedenpuhdistamonsa. Myös sahalaitoksen tukkien varastoalueen kastelu- ja valumavedet virtaavat jokeen.

Puhdistamoiden ja pumppaamoiden osuutta kalakuolemiin ja muihinkin ympäristövaikutuksiin ei ole juurikaan tutkittu. Kymmenen viimeisen vuoden aikana Vantaanjoen pääuomassa tapahtuvista kalakuolemista suurin osa on tapahtunut Riihimäen ja Hyvinkään alueella.

 

 

 

Powered by Etomite CMS.