NeljämatkaaVantaanjoella

Tekijät

Käsikirjoitus
Kari Soveri
Ville Suhonen
Ohjaus
Kari Soveri
Ville Suhonen
Kuvaus ja äänitys
Kari Soveri
Niko Soveri
Lisäkuvaus
Marko Sievänen
Editointi
Kari Soveri
Musiikki
Kai Jämsä
Lukija
Tuomo Holopainen
Kiitokset
Kari Stenholm, Jorma Jukarainen, Terhi Kurri, Arto Pummila, Juha Salonen, Ari Saura, Hanna Sivén, Heli Vahtera, Reijo Virtanen, Eero Haapanen, Toivo Mutikainen, Veikko Painilainen, Asmo Paloniitty, Jouko Pirttilä, Matti Salonen, Tuomo Soveri, Kalle Sundman, Risto Vuoristo, Erkylän koulu, Hyvinkää-Seura ry., Icebreak, Päiväkotilapset, Skes ry:n taimentiimi, Uudenmaan ympäristökeskus, Vaiveron myllytila, Veininmylly, Virtavesien hoitoyhdistys ry.
Arkistomateriaali
Helsingin Kaupunginmuseon kuva-arkisto
Hyvinkää seura ry.
Nurmijärven museon kuva-arkisto
Vantaan kaupunginmuseon kuva-arkisto
Tuotantotuki
Suomen elokuvasäätiö
Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö
Yhteistyössä
Yle TV 1 Yhteistuotannot Erkki Astala
ARTE Geie / Kornelia Theune, Stéphane Monthiers
Tuotanto Soveri Wildlife 2007
Powered by Etomite CMS.